Ga naar overzicht

MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 4

31-03-2023 14:57
MEESTERLIJK stappenplan reorganisatie - stap 4

Stap 4 - Reken de kosten van de reorganisatie door en stel waar nodig bij. Overweeg een Sociaal Plan.

  • Breng in kaart welke werknemers boventallig worden en of zij kunnen worden herplaatst binnen de organisatie of dat zij voor ontslag in aanmerking komen.

  • Bereken de (minimale) kosten van het ontslag per werknemer: opzegtermijn + transitievergoeding, eventuele andere kosten zoals een tekenbonus, hogere vergoeding of outplacement, wat blijkt uit afspraken met de OR, CAO of reeds bestaand Sociaal Plan.

  • Bij herplaatsing in nieuwe functies: welke (nieuwe) werknemers worden tegen welk salaris herplaatst of aangenomen? Leiden nieuwe functieprofielen tot hogere salarissen?

  • Maak een inschatting van de kosten als (eventueel) een ontslagvergunning wordt aangevraagd bij het UWV (oa duur van de procedure, kosten juridisch advies),

  • Is op basis van berekening van de kosten bijstelling van de reorganisatie nodig?

  • (Als er geen Sociaal Plan is) Is een Sociaal Plan wenselijk? Een Sociaal Plan is in de regel niet verplicht (de CAO kan anders bepalen), maar kan rust en duidelijkheid geven.

  • In het Sociaal Plan kunnen onder meer de volgende elementen worden overeengekomen:

o beëindigingsvergoeding,
van-werk-naar-werk-traject,
juridische kostenvergoeding,
tekenbonus,
scholingskosten,
o WW-suppletie.

  • Met wie ga je het Sociaal Plan sluiten? Moet er overleg plaatsvinden met de vakbond? Welke rol heeft de OR?