Ga naar overzicht

UPDATE: Wet werken waar je wilt

19-09-2023 12:05
UPDATE: Wet werken waar je wilt

Vorig jaar werd het (gewijzigde) wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ aangenomen door de Tweede Kamer. Inmiddels heeft de Eerste Kamer de wet vorige week behandeld: 

De Eerste Kamer zal op 26 september a.s. over dit wetsvoorstel stemmen. 

Wat houdt het wetsvoorstel ook alweer in? De bedoeling is dat een werknemer op basis van de wet een verzoek kan doen om (meer) thuis te werken of (meer) op de werklocatie van werkgever te werken. Eerder moest sprake zijn van een zwaarwegend bedrijfsbelang wilde de werkgever het verzoek van de werknemer kunnen weigeren. De SER vond dit te beperkend.

In het voorstel staat nu dat een werkgever een verzoek van een werknemer tot een andere arbeidsplaats moet toetsen ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid’. Oftewel een werkgever moet bij een verzoek de belangen van de werknemer en de belangen van de werkgever tegen elkaar afwegen.

Daarbij moet bij de beoordeling van het verzoek naar alle omstandigheden van het concrete verzoek worden gekeken. Zo zal de werkgever een afweging moeten maken tussen o.a. het belang van de betreffende werknemer, het team, een goede uitvoering van de werkzaamheden en de organisatie.

Kortom, een werknemer moet zijn verzoek goed kunnen motiveren. En een werkgever houdt op basis van een belangenafweging ruimte voor maatwerk.

Nu afwachten hoe de Eerste Kamer dit ziet. Wordt vervolgd..