Ga naar overzicht

Verval van de ouderenregeling per 1 januari 2020: wat betekent dit?

23-09-2019 16:50
Verval van de ouderenregeling per 1 januari 2020: wat betekent dit?

De WAB komt eraan. Vanaf 1 januari 2020 zal het arbeidsrecht op een aantal onderwerpen gewijzigd worden. Eerder hebben we aandacht besteed aan de ketenregeling. Daarin lichtten wij toe hoe werkgevers in 2019 al gebruik kunnen maken van de ruimere termijn van de nieuwe ketenregeling onder de WAB. Dit keer richten we ons op de ouderenregeling van artikel 7:673a BW. Deze tijdelijke regeling komt per 1 januari te vervallen.

Wat betekent dit voor de praktijk?

Ouderenregeling

Werknemers van 50 jaar en ouder met een dienstverband van 10 jaar of langer vallen onder de ‘ouderenregeling’ van de WWZ. Dit betreft een tijdelijke regeling tot 1 januari 2020. Voor hen wordt de transitievergoeding op een andere manier berekend, waardoor zij recht hebben op een hogere transitievergoeding dan hun jongere collega met dezelfde arbeidsduur. Overigens geldt deze ouderenregeling niet voor de ‘kleine’ werkgevers met minder dan 25 medewerkers in dienst.

Een (vereenvoudigd) voorbeeld ter illustratie:

Jan is geboren in 1960 en werkt sinds 1 januari 2002 bij Firma B.V. Hij verdient € 3.000,- bruto per maand. Wanneer zijn dienstverband per 1 november 2019 wordt beëindigd, zal de transitievergoeding € 36.500,- bedragen.

Stel dat het dienstverband van Jan in 2020 wordt beëindigd, dan zal de uitkomst van de rekensom lager uitpakken. De ouderenregeling is dan immers vervallen.

Overigens wordt onder de WAB de berekening van de transitievergoeding ook anders: één derde maandloon per jaar én is de transitievergoeding al vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst verschuldigd.

Het vorige voorbeeld met een beëindiging in 2020 wordt dan:

Jan zijn dienstverband wordt per 1 juli 2020 beëindigd. De transitievergoeding -zonder ouderenregeling- wordt berekend volgens de ‘WAB berekening’, namelijk € 18.500,-.

Bij beëindiging van het dienstverband in 2020 valt de transitievergoeding dus aanzienlijk lager uit.

Overgangsrecht

En wat nu als Firma B.V. in 2019 opzegt, maar het dienstverband in 2020 eindigt?

In het overgangsrecht is bepaald dat de ouderenregeling nog van kracht blijft voor de gevallen waarin het dienstverband vóór 2020 wordt opgezegd. Dit geldt ook voor ontbindingsverzoeken die nog in 2019 worden gedaan of vergunningaanvragen die dit kalenderjaar bij het UWV worden ingediend.

Als Firma B.V. in december 2019 een ontbindingsverzoek indient en de arbeidsovereenkomst pas in april 2020 wordt ontbonden, zal Jan dus toch nog een transitievergoeding ontvangen gebaseerd op de berekening volgens de ouderenregeling. Overigens wordt in dat geval ook de ‘oude berekening’ van de transitievergoeding toegepast.

Meesterlijk advies

Het verschil in de transitievergoeding mét of zonder ouderenregeling kan aanzienlijk zijn. Mocht u in uw organisatie een vergelijkbare situatie aan de hand hebben, neem dan gerust contact met ons op. Dit kan via [email protected] of door persoonlijk contact te leggen.