Ga naar overzicht

Blog 9 | Is het (juridisch) wel slim om echt eerlijk te zijn in een arbeidsmediation?

02-08-2022 15:20
Blog 9 | Is het (juridisch) wel slim om echt eerlijk te zijn in een arbeidsmediation?

Het is belangrijk is dat tijdens mediation alle kaarten op tafel worden gelegd. Alleen een open en eerlijke communicatie over wat de deelnemers bezighoudt, waar ze zich zorgen over maken en wat hun wensen zijn maakt dat een oplossing kan worden gevonden die ook in de toekomst stand houdt. Als een deelnemer de kaarten tegen de borst houdt, zal niet vaak een (duurzame) oplossing worden gevonden.  

De angst dat wat een deelnemer eerlijk vindt en wenst later tegen hem zal worden gebruikt, wordt weggenomen door het afspreken van geheimhouding. Zie ook mijn blog: Waarom is mediation onder geheimhouding? Alles wat tijdens de mediation wordt besproken, mag niet met derden --dus ook niet in een procedure- worden gedeeld. Aan dit punt wordt ook uitgebreid aandacht besteed tijdens de mediation. Zie ook mijn blog: Hoe verloopt een mediationtraject? Bij twijfel over wat een deelnemer wel of niet wil zeggen kan tijdens er tijdens mediationbijeenkomst ook een 1 op 1 gesprek plaatsvinden tussen een deelnemer en de mediator. Dit noemen we een caucus. Er kan dan bijv. besproken worden waarom de deelnemer terughoudend is om eerlijk en open te communiceren. In dit 1 op 1 gesprek wordt ook altijd besproken wat uit dit gesprek wordt gedeeld in het gezamenlijke mediationgesprek. Uiteindelijk kiest de deelnemer altijd zelf wat hij wel of niet wil zeggen tijdens de mediationbijeenkomsten.