Ga naar overzicht

Let op de aanzegplicht!

10-10-2022 10:32
Let op de aanzegplicht!

De aanzegplicht. Ben je als werkgever een aanzegvergoeding verschuldigd als je de werknemer tijdig mondeling aangeeft dat een jaarcontract niet wordt verlengd, maar je dit niet tijdig schriftelijk bevestigt?

Een werkgever moet een werknemer een maand voordat een contract voor bepaalde tijd eindigt schriftelijk bevestigen of hij het contract wel of niet wil verlengen. Bij verlenging van het contract moet ook worden aangeven onder welke voorwaarden dat zal zijn (bijv. hoogte loon, functie). Als de werkgever dit niet op tijd doet, is hij de zogenoemde aanzegvergoeding verschuldigd. De hoogte daarvan bedraagt maximaal een bruto maandsalaris.

In de praktijk zien wij dat werkgevers de werknemer eerst in een gesprek informeren over het feit dat het contract niet wordt verlengd. Daarna wordt dit besluit schriftelijk bevestigd. Een logische gang van zaken. Maar stel nu dat de mondelinge aanzegging wel tijdig was - dus een maand voor einde contract, maar de schriftelijke bevestiging niet - bijvoorbeeld pas een week voor het einde van het contract.
Is de werkgever dan een vergoeding verschuldigd? Of toch niet?
Hierover bestond discussie. Welke verplichting heeft de wetgever nu precies willen opleggen?

De Hoge Raad heeft hierover afgelopen vrijdag uitsluitsel over gegeven: de werkgever is in die situatie wel een aanzegvergoeding verschuldigd. De vergoeding ziet namelijk toe op de verplichting om schriftelijk te informeren en niet alleen op het feit dat de werknemer tijdig op de hoogte is gesteld.

TIP: zeg tijdig aan en bevestig deze aanzegging dezelfde dag nog schriftelijk!