Ga naar overzicht

WETSVOORSTEL: Modernisering concurrentiebeding

05-03-2024 16:46
WETSVOORSTEL: Modernisering concurrentiebeding

We kondigden het al eerder aan (zie ook ons nieuwsbericht van juni 2023) maar inmiddels is het wetsvoorstel bekend waarmee de regelgeving voor het concurrentiebeding mogelijk veranderd.

Wat staat er in het wetsvoorstel:

1) wettelijke begrenzing van het concurrentiebeding tot de duur van 12 maanden. Een concurrentiebeding met een langere duur zal nietig zijn.

2) specifieke en gemotiveerde geografische afbakening van het concurrentiebeding wordt verplicht.

3) de werkgever moet in alle contracten het zwaarwichtige bedrijfsbelang van het concurrentiebeding motiveren. Zonder motivering is het beding nietig. Dus ook in contracten voor onbepaalde tijd. Nu hoeft dat alleen in contracten voor bepaalde tijd.

4) als de werkgever de ex-werknemer aan het concurrentiebeding wil houden, moet hij een verplichte vergoeding van 50% van het laatstverdiende salaris betalen.

5) de werkgever moet tijdig voor het eindigen van het contract melden dat de werknemer aan het beding wordt gehouden en voor welke periode. Tijdig varieert van: datum opzegging tot een maand van tevoren. Dit is afhankelijk van de wijze van beëindiging van het contract.

LET OP: dit alles geldt ook voor relatiebedingen.

Zie voor meer informatie over internetconsultatie, wetsvoorstel en memorie van toelichting: https://www.internetconsultatie.nl/moderniseringvanhetconcurrentiebeding/b1.

Vragen?
Neem gerust contact met ons op!