Ga naar overzicht

Blog 3 | Wie kiest en betaalt de mediator?

12-07-2022 18:31
Blog 3 | Wie kiest en betaalt de mediator?

De keuze voor een mediator wordt gezamenlijk gemaakt. Het is belangrijk dat beide partijen vertrouwen hebben in de gekozen mediator. Vaak geven beide partijen hun voorkeuren aan of stelt een adviseur of bedrijfsarts een bepaalde mediator voor. Het is aan te raden om te onderzoeken (oa website, telefonische kennismaking) welke mediator het beste past. Bij arbeidsconflicten is het raadzaam een MfN geregistreerde arbeidsmediator in te zetten. Deze mediator is een gecertificeerd mediator en heeft arbeidsrechtelijke kennis en ervaring. Dit is van belang voor het vinden van een duurzame oplossing. Waar nodig kan daarnaast een eigen juridisch adviseur worden ingezet om de gezamenlijk gekozen oplossing te toetsen aan de eigen belangen. Een arbeidsmediator zal partijen daar ook op attenderen.

Het is vervolgens aan partijen om af te spreken wie in welke mate zal bijdragen in de kosten van het mediationtraject. Elke verdeling is mogelijk. De praktijk wijst uit dat de werkgever vaak (het grootste deel van) de kosten van een mediatontraject draagt, maar dit is geen verplichting. Het is wel van belang dat duidelijkheid bestaat over de kostenverdeling voordat de mediation wordt gestart.