Ga naar overzicht

Blog 1 | Beëindigen van een besloten vennootschap - inleiding

11-08-2023 01:54
Blog 1 | Beëindigen van een besloten vennootschap - inleiding

Soms moet een vennootschap beëindigd worden. In de komende periode zullen we in een reeks van opvolgende blogs ingaan op de vraag hoe tot beëindiging kan worden gekomen in de specifieke situaties met daarbij tips om aansprakelijkheid als bestuurder te voorkomen.

Voor de situatie dat er eigenlijk geen activiteiten meer worden verricht en het in standhouden van de vennootschap niet of nauwelijks een doel dient zijn de meest voor de hand liggende mogelijkheden om een vennootschap te beëindigen:
1. Ontbinding en vereffening (liquidatie);
2. Turboliquidatie.

Voor de situatie dat het financieel met de vennootschap wat minder gaat zijn er de volgende opties:
1. Aanvragen van het eigen faillissement;
2. Buitengerechtelijk crediteurenakkoord;
3. De WHOA-procedure (Wet Homologatie Onderhands Akkoord).

Wat in de specifieke situatie de beste oplossing is hangt dus mede af van de financiële positie van de vennootschap:
1. Heeft de vennootschap baten (vermogen)?
2. Heeft de vennootschap schulden?
3. Zijn de schulden groter dan de baten?

Geen blog missen? Stuur ons dan een e-mail en ontvang de blogs rechtstreeks in je mailbox!