Ga naar overzicht

Blog 2 | Beëindigen van een besloten vennootschap - Welke wijze van beëindiging?

15-08-2023 10:53
Blog 2 | Beëindigen van een besloten vennootschap - Welke wijze van beëindiging?

In de vorige blog stonden drie vragen centraal:
1. Heeft de vennootschap baten (vermogen)?
2. Heeft de vennootschap schulden?
3. Zijn de schulden groter dan de baten?

Aan de hand de antwoorden op bovenstaande vragen zal de wijze van beëindiging gekozen moeten worden. Er kunnen zich vier situaties voordoen en de wet schrijft in beginsel de beëindigingswijze per situatie voor:

Situatie:
1. Meer baten dan schulden
2. Geen baten en geen schulden (lege BV)       
3. Geen baten en uitsluitend schulden
4. Meer schulden dan baten

Wijze van beëindiging:
1. Ontbinding en vereffening (liquidatie)
2. Turboliquidatie
3. Turboliquidatie
4. Faillissement of crediteurenakkoord

In de komende blogs zullen we de verschillende beëindigingswijzen en de daaraan verbonden risico’s bespreken.