Ga naar overzicht

Blog 5 | Beëindigen van een besloten vennootschap - Faillissement

25-08-2023 11:17
Blog 5 | Beëindigen van een besloten vennootschap - Faillissement

In de situatie dat de schulden hoger zijn dan de baten en een schuldeisersakkoord geen reële optie blijkt, zal het faillissement van de vennootschap moeten worden aangevraagd.  

Het faillissement kan worden uitgesproken als de vennootschap in de toestand verkeert dat zij is opgehouden te betalen. Het faillissement kan op eigen aangifte worden uitgesproken als er tenminste twee schuldeisers zijn, waarvan één opeisbaar (pluraliteitsvereiste).

Er moet wel enige activa aanwezig zijn, indien dat niet het geval is zal de route van de turboliquidatie moeten worden gevolgd. Een faillissement heeft immers geen zin als er geen baten zijn om te “liquideren”. De schulden nemen dan niet af, maar nemen juist toe door de extra niet-verhaalbare kosten van de curator.  

Als het faillissement wordt uitgesproken zal de rechter een curator aanstellen. De curator zal het vermogen van de BV vereffenen namens de gezamenlijke schuldeisers. De rechter-commissaris houdt toezicht op het handelen van de curator.