Ga naar overzicht

UPDATE: verplichting beëindiging slapende dienstverbanden van (semi-)diepslapers

14-11-2022 10:33
UPDATE: verplichting beëindiging slapende dienstverbanden van (semi-)diepslapers

Afgelopen vrijdag heeft de Hoge Raad bepaalt dat werkgevers ook dienen mee te werken aan een verzoek van het beëindigen van slapende dienstverbanden van zogenoemde (semi-)diepslapers.

Wat betekent dit in de praktijk?

Hoofdregel: een werkgever moet bij langdurige arbeidsongeschiktheid gedurende de wachttijd (104 weken) loon door betalen. Daarna stopt deze loonverplichting, maar loopt het dienstverband wel door als deze niet formeel wordt beëindigd. Dit wordt een slapend dienstverband genoemd.

In 2019 werd door de Hoge Raad bepaald dat een werkgever gehouden is mee te werken aan het verzoek van een werknemer om het slapend dienstverband te beëindigen. Ook in die situatie dient de transitievergoeding te worden betaald. Deze wordt vervolgens gecompenseerd door het UWV.

De Hoge Raad heeft nu bepaald dat deze verplichting ook geldt als het verzoek wordt gedaan door:
1) diepslapers. Dit zijn dienstverbanden van werknemers waarvoor geldt dat al vóór 1 juli 2015 de wachttijd en het opzegverbod is verstreken;
2) semi-diepslapers. Dit zijn dienstverbanden van werknemers waarvoor geldt dat al vóór 1 juli 2015 de wachttijd is verstreken, maar het opzegverbod pas ná 1 juli 2015 is verstreken (loonsanctie).

Kortom, ook als sprake is van een verzoek van een (semi)diepslaper tot beëindiging van een slapend dienstverband wordt verwacht dat een werkgever daaraan meewerkt. De werknemer heeft daarbij recht op een transitievergoeding. Let op, deze dient te worden berekend op basis van de einddatum van het opzegverbod wegens arbeidsongeschiktheid, niet de einddatum van het dienstverband. Door de Centrale Raad van Beroep is afgelopen juni al bepaald dat deze transitievergoeding dient te worden vergoed door het UWV.

Meer info >>