Ga naar overzicht

Recht op (on)bereikbaarheid. (On)werkbaar?

26-05-2021 12:09
Recht op (on)bereikbaarheid. (On)werkbaar?

Vorige week is het herziene “Wetsvoorstel over het aangaan van een gesprek tussen werkgever en werknemer over bereikbaarheid buiten werktijd" ingediend bij de Tweede Kamer.

De bedoeling van deze wet is dat werkgevers en werknemers afspraken gaan maken over bereikbaarheid. Het (gevoel van) continue bereikbaar zijn van werknemers zou namelijk nadelige effecten kunnen hebben, zoals burn-out gerelateerde klachten en stress. Het is de vraag of de cultuurverandering die hier duidelijk mee wordt beoogd via wetgeving bereikt kan en moet worden. Dit kan bijvoorbeeld ook in het overleg tussen de sociale partners: in de CAO Gehandicaptenzorg 2019-2021 is inmiddels een dergelijke afspraak opgenomen, namelijk het recht om op een vrije dag onbereikbaar te zijn voor het werk. 


Wij zijn benieuwd hoe ver dit wetsvoorstel gaat komen en houden u op te hoogte!