Ga naar overzicht

Verval wettelijke vakantie-uren per 1 juli 2021

18-06-2021 10:40
Verval wettelijke vakantie-uren per 1 juli 2021

De wettelijke vakantiedagen die de werknemer niet heeft opgenomen, vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit betekent dat op 1 juli 2021 de overgebleven wettelijke vakantie-uren vervallen die in 2020 zijn opgebouwd. Let wel op, want in de cao kan een ruimere vervaltermijn zijn overeengekomen. Ook kunnen andere individuele afspraken hierover met de werknemer zijn vastgelegd.

Waarschuwingsplicht
De werkgever moet de werknemers wel waarschuwen dat hun opgebouwde vakantie-uren dreigen te vervallen. Informeert de werkgever niet op tijd of onduidelijk over de vervaltermijn, dan behoudt de werknemer zijn recht op de nog niet-opgenomen wettelijke vakantiedagen na afloop van de vervaltermijn. In de rechtspraak is bepaald dat deze wettelijke vakantiedagen in dat geval pas vijf jaar na het jaar van opbouw vervallen, net als bovenwettelijke vakantiedagen.

Ter vermijding van eventuele discussies is het verstandig om de waarschuwing aan de werknemers schriftelijk te doen, zodat de werkgever ook over bewijs beschikt dat er tijdig is gewaarschuwd, een mailtje is al voldoende.

Geen uitzonderingen tijdens de coronacrisis
Het op vakantie gaan was de afgelopen tijd niet goed mogelijk en veel werknemers hebben weinig tot geen vakantiedagen opgenomen. Ondanks de huidige situatie gelden geen aanpassingen in de vervaldatum. Ook nu geldt: de dagen van 2020 moeten vóór 1 juli a.s. worden opgenomen. Tenzij de werkgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen zoals hierboven beschreven.

Meer info of vragen?
Neem gerust contact met ons op via [email protected].