Ga naar overzicht

Korten van loon over vakantiedagen tijdens ziekte is in strijd met Europese regelgeving

22-12-2021 17:11
Korten van loon over vakantiedagen tijdens ziekte is in strijd met Europese regelgeving

In Nederland ontvangen de meeste werknemers die langdurig ziek zijn na een bepaalde periode een lager salaris. Vaak wordt vanaf het tweede ziektejaar 70% van het salaris uitbetaald. Maar welke loonwaarde hebben de vakantiedagen die werknemers tijdens langdurige ziekte opnemen? 100% of het lagere percentage van bijvoorbeeld 70%?

Deze vraag kwam aan de orde bij een zaak die werd voorgelegd aan onze Rechtbank Overijssel. Het betrof een werknemer die in het tweede ziektejaar 70% van zijn loon ontving. Dit percentage kreeg hij ook uitbetaald over de periode dat hij vakantie genoot. De werknemer stelt dat dit in strijd is met Europese regelgeving. De Rechtbank heeft deze vraag vervolgens aan het Europees Hof voorgelegd.  

Europese regelgeving
Het Europees Hof heeft geoordeeld dat het intreden van arbeidsongeschiktheid onvoorzienbaar is en onafhankelijk is van de wil van de werknemer. De zieke werknemer moet daarom ten aanzien van het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon in een zelfde positie verkeren als een niet arbeidsongeschikte werknemer. Het vakantieloon moet daarom worden vastgesteld op basis van de periode waarin geen sprake is van arbeidsongeschiktheid.

Gevolgen?
Wanneer langdurig arbeidsongeschikte werknemers als gevolg daarvan een lager loon ontvangen, hebben zij over de periode dat zij vakantie opnemen wel recht op 100% loon. Een regeling of afspraak die daarmee in strijd is, is niet toegestaan.

Wat betekent dit voor u?
Wilt u weten wat de mogelijke gevolgen voor u zijn van deze uitspraak? Neem dan contact met ons op via [email protected]