Ga naar overzicht

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking per 15 november 2023

21-07-2023 14:08
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie treedt in werking per 15 november 2023

De wet die de strengere regels invoert voor de turboliquidatie is al enkele maanden geleden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Inmiddels is ook de datum waarop deze wet in werking treedt bekend: 15 november 2023. Het gaat om een tijdelijke wet, met een looptijd van 2 jaar, tenzij er voornemens zijn om de maatregelen uit deze wet permanent in te voeren. De wet heeft geen terugwerkende kracht gekregen, dus de nieuwe regels gelden enkel voor turboliquidaties die vanaf 15 november 2023 plaatsvinden.

Wat is turboliquidatie?
Turboliquidatie is een snelle manier om een bedrijf te ontbinden en te liquideren. Het is bedoeld voor vennootschappen die geen bezittingen meer hebben, maar enkel nog schulden. Bij een turboliquidatie wordt het bedrijf ontbonden zonder dat er een vereffening plaatsvindt. Het bedrijf wordt direct uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, zonder tussenkomst van een rechter. Dit kan binnen een paar dagen worden geregeld.

Waarom is de Tijdelijke wet nodig?
Een turboliquidatie is voor schuldeisers een vrij ondoorzichtig proces. En hoewel turboliquidatie bedoeld is voor lege vennootschappen wordt deze manier van liquideren ook wel gebruikt in andere situaties, of met het uitsluitende doel om schuldeisers te ontlopen. Misbruik van de regeling ligt dan op de loer. Met de nieuwe wet wil het kabinet wat doen aan die ondoorzichtige situatie.

Wat houdt de Tijdelijke wet in?
De nieuwe wet beoogt de transparantie van de turboliquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik effectiever te bestrijden. De wet schrijft onder meer voor dat bestuurders binnen 14 dagen na een turboliquidatie financiële informatie moeten deponeren in het Handelsregister. Dat gaat om de balans, een staat van baten en lasten en jaarrekeningen. Ook moet het bestuur beschrijven waarom er geen baten meer waren in de bv en eventueel hoe het vermogen eerder is verdeeld. Bovendien moet het bestuur schuldeisers ‘onverwijld’ informeren dat deze stukken zijn gedeponeerd.

Bestuursverbod bij schending verplichtingen
Voldoet de vennootschap niet aan de verplichtingen uit de nieuwe wet, dan bestaat het risico dat een civielrechtelijk bestuursverbod en boete wordt opgelegd.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op!