Ga naar overzicht

Wet Toekomst Pensioenen gaat in op 1 juli 2023

02-06-2023 11:25
Wet Toekomst Pensioenen gaat in op 1 juli 2023

Het zal u vast niet zijn ontgaan, na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer op 30 mei jl. ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen. De Wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in! Op die datum start een overgangsfase van enkele jaren waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling en daarna pensioenuitvoerders deze afspraken gaan uitvoeren. Meer informatie leest u hier.

Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd wijzigt per 1 juli 2023
Voor wie wel aan pensioen toe is maar toch nog wil blijven werken kan de ‘Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ uitkomst bieden. In deze wet staan maatregelen die het voor ouderen en werkgevers makkelijker en aantrekkelijker maakt om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. De wet is ingegaan per 1 januari 2016.

Een onderdeel van deze wet is de loondoorbetaling bij ziekte. Als een werkgever medewerkers boven de AOW-leeftijd in dienst heeft en deze wordt ziek dan hoeft de werkgever minder lang het loon door te betalen. Nu moeten werkgevers ouderen met een AOW-uitkering bij ziekte 13 weken het loon doorbetalen (waar die voor andere werknemers 104 weken is). Dat wordt 6 weken en de wijziging gaat in per 1 juli 2023. De verkorte termijn geldt ook voor de re-integratieverplichtingen, het opzegverbod bij ziekte én het recht op een Ziektewetuitkering

Gevolgen
Voor medewerkers die op 1 juli 2023 al ziek waren blijft de termijn van 13 weken gelden. Voor ziektegevallen die op of na 1 juli 2023 datum ontstaan gaat de termijn van 6 weken gelden.
Let op!: twee kort op elkaar volgende ziekteperioden, met een tussenperiode van minder dan 4 weken, worden gezien als één ziekteperiode. Wordt een medewerker ziek voor 1 juli 2023 en herstelt hij/zij vervolgens binnen 13 weken maar wordt hij/zij daarna binnen 4 weken opnieuw ziek? Dan geldt nog steeds de 13 weken loondoorbetaling.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen!